Đào tạo kế toán dành cho nhà quản lý

CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN CHO NHÀ QUẢN LÝ
 
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
  • Cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp từ giám đốc, trưởng các phòng ban
  • Mọi đối tượng quản lý tài chính có nhu cầu kiến thức kế toán cần thiết để ra quyết định kinh tế và quản trị doanh nghiệp
II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
  • Nhằm trang bị cho những nhà lãnh đạo, điều hành, quản lý – những người không chuyên về tài chính các kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc phân tích và đánh giá tình hình tài chính, quản trị chi phí hiệu quả
  • Giúp nhà quản lý giải quyết các vấn đề thường gặp trong doanh nghiệp như làm thế nào để xây dựng và quản lý vốn lưu động tối ưu, kiểm soát bộ máy kế toán;
  • Giúp nhà quản lý có khả năng đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt và kịp thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT Tên chuyên đề
Chuyên đề 1 Các báo cáo tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 2 Nghiệp vụ kinh tế và ghi sổ kế toán
Chuyên đề 3 Kế toán tiền và kiểm soát nội bộ
Chuyên đề 4 Kế toán, phân tích, và báo cáo hàng tồn kho
Chuyên đề 5 Kế toán, phân tích, và báo cáo tài sản cố định
Chuyên đề 6 Kế toán, phân tích và báo cáo doanh thu
Chuyên đề 7 Kế toán, phân tích và báo cáo chi phí
Chuyên đề 8 Kế toán, phân tích và báo cáo công nợ phải trả
Chuyên đề 9 Kế toán, phân tích và báo cáo vốn chủ sở hữu
Chuyên đề 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và kế toán các nghiệp vụ khác
 
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • Thời gian đào tạo: 30 tiết. Học vào các ngày trong tuần hoặc vào chiều Thứ 7 và cả ngày Chủ nhật (tùy theo nhu cầu của học viên). Sáng học từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ; Chiều học từ 14:00 giờ đến 17:00 giờ ; Tối học từ 18:00 giờ đến 20:30 giờ.
  • Địa điểm đăng ký: Giảng đường B2, Phòng 103, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
  • Mức học phí:  3.000.000 đồng
V. KIỂM TRA NHẬN THỨC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Cuối mỗi khóa học, học viên phải làm bài kiểm tra nhận thức, được xếp loại và cấp chứng chỉ của Viện Kế toán -  Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có giá trị trên toàn quốc.
Đang cập nhật thông tin tài liệu và lịch thi
Đang cập nhật các ưu điểm nổi bật
Đang cập nhật thông tin khóa học, vui lòng quay lại sau

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE

Hotline