Thư viện

Câu hỏi: Em chưa học về kế toán thì có khóa học nào phù hợp với em không?
Trả lời: Khóa kế toán tổng hợp (Học trên bộ sổ sách chứng từ thực tế) sẽ phù hợp với em.
Khóa học này dành cho người mới bắt đầu. Từ nhập môn về kế toán em sẽ được học các phần hành, vào sổ sách và lên báo cáo tài chính.

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE

Hotline