Đào tạo kế toán máy

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
 KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM MISA

 
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Các sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp học để làm nghề kế toán.
- Mọi đối tượng quản lý tài chính có nhu cầu kiến thức kế toán cần thiết để quản trị doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Chương trình được thiết kế để trang bị cho người học những kiến thức lý thuyết và thực hành trên phần mềm kế toán phục vụ cho công tác kế toán trên thực tiễn. Cụ thể, các nội dung chính như sau:
- Giới thiệu các nội dung cơ bản liên quan tới nguyên lý kế toán như đối tượng kế toán, và các phương pháp kế toán cơ bản.
- Tổ chức công tác kế toán các đối tượng cơ bản của kế toán thông qua việc thực hành trên bộ chứng từ thực tế, tiến hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Làm kế toán trên máy tính bằng phần mềm kế toán thông dụng
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Chương trình được thiết kế để trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kế toán trong môi trường tin học và ứng dụng phần mềm kế toán hiện hành. Hướng dẫn thực hành kế toán trên phần mềm kế toán MISA gồm:
     + Cách nhập liệu trên phần mềm;
     + Hướng dẫn lập, khai thác các sổ sách, bảng biểu, báo cáo theo các nghiệp vụ cụ thể;
     + Lập Báo các tài chính.
Cụ thể, các nội dung chính như sau:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KẾ TOÁN
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN PHẦN MỀM KẾ TOÁN
CHƯƠNG 3: THỰC HÀNH KẾ TOÁN TIỀN
CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
CHƯƠNG 5: THỰC HÀNH KẾ TOÁN CÔNG NỢ
CHƯƠNG 6: THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
CHƯƠNG 7: THỰC HÀNH KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
CHƯƠNG 8: THỰC HÀNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU
CHƯƠNG 9: THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
-  Thời gian đào tạo: 10 buổi
- Phương thức học: Học 3 buổi/tuần. Học ngoài giờ hành chính (vào các buổi tối Thứ 2,4,6 hoặc tối Thứ 3,5,7 hoặc chiều Thứ 7 và cả ngày chủ nhật. Tối học từ 18:00 giờ đến 20:30 giờ ; Sáng từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ; Chiều từ 14:00 giờ đến 17:00 giờ).
- Địa điểm đăng ký: Phòng 106, Nhà 9, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Mức học phí:  1.500.000 đồng (đã bao gồm lệ phí thi, cấp chứng chỉ và tài liệu học tập). 
V. KIỂM TRA NHẬN THỨC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Cuối mỗi khóa học, học viên phải làm bài kiểm tra nhận thức, được xếp loại và cấp chứng chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có giá trị trên toàn quốc.
Đang cập nhật thông tin tài liệu và lịch thi
Đang cập nhật các ưu điểm nổi bật

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE

Hotline