phân tích báo cáo tài chính

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Các cán bộ đang làm công tác kế toán tại các đơn vị
- Các sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đã qua đào tạo kế toán có nhu cầu học tập các nội dung liên quan đến phân tích báo cáo tài chính.
- Mọi đối tượng quản lý tài chính có nhu cầu kiến thức kế toán cần thiết để ra quyết định kinh tế và quản trị doanh nghiệp:
 
II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Khóa học nhằm tăng cường sự hiểu biết về việc lập và phân tích báo cáo tài chính.
- Sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích thông dụng và mới nhất để phân tích các thông tin kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích phục vụ quản lý.
 
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT Tên chuyên đề
Chuyên đề 1 Báo cáo tài chính, nguyên tắc lập báo cáo tài chính, phương pháp phân tích báo cáo tài chính
Chuyên đề 2 Đọc và kiểm tra các báo cáo tài chính (1)
Chuyên đề 3 Đọc và kiểm tra các báo cáo tài chính (2)
Chuyên đề 4 Phân tích khả năng sinh lời
Chuyên đề 5 Phân tích cấu trúc tài chính
Chuyên đề 6 Phân tích khả năng thanh toán
Chuyên đề 7 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản và vốn kinh doanh
Chuyên đề 8 Phân tích dòng tiền và rủi ro kinh doanh
Chuyên đề 9 Phân tích khả năng phát triển
Chuyên đề 10 Phân tích các đơn vị đặc thù: ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản,…
 
 
 
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
- Thời gian đào tạo: 10 buổi (30 tiết).
- Địa điểm đăng ký: Phòng 106, nhà 9, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Mức học phí: 2.000.000 đồng
 
V. KIỂM TRA NHẬN THỨC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Cuối mỗi khóa học, học viên phải làm bài kiểm tra nhận thức, được xếp loại và cấp chứng chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có giá trị trên toàn quốc.
Chúng tôi sẽ phát hành theo từng lớp
Đang cập nhật các ưu điểm nổi bật

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE

Hotline