Kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

Đào tạo kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
 
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Cán bộ quản lý, Kế toán trưởng đương chức; những người đang làm công tác công tác kế toán tại các cơ sở thực tế; những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán:
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chấp hành pháp luật.
-  Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất 2 năm đối với người có trình độ Đại học tốt nghiệp ngành Kế toán, Kiểm toán và Tài chính trở lên, 3 năm đối với người có trình độ Trung cấp hoặc Cao đẳng.
II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
- Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao kiến thức chuyên sâu về kinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.
- Tiêu chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước.
Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.
Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.
Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
- Thời gian đào tạo: Học vào các ngày trong tuần hoặc vào chiều Thứ 7 và cả ngày Chủ nhật (tùy theo nhu cầu của học viên). Sáng học từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ; Chiều học từ 14:00 giờ đến 17:00 giờ ; Tối học từ 18:00 giờ đến 20:30 giờ.
- Địa điểm đăng ký: Phòng 106, Nhà 9, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Mức học phí:3.000.000 đồng/học viên
V. KIỂM TRA NHẬN THỨC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo ủy quyền của Bộ Tài chính (phôi chứng chỉ của Bộ Tài chính) có giá trị 5 năm theo quy định hiện hành.
Đang cập nhật thông tin tài liệu và lịch thi
Đang cập nhật các ưu điểm nổi bật
Đang cập nhật thông tin khóa học, vui lòng quay lại sau

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE

Hotline