Có cần thay đổi chế độ kế toán khi quy mô doanh nghiệp thay đổi?

Trong trường hợp doanh nghiệp của bạn, trong năm tài chính khi có thay đổi dẫn đến doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ thì doanh nghiệp của bạn vẫn được áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến hết năm tài chính hiện tại. Trong năm tài chính kế tiếp, doanh nghiệp của bạn cần phải áp dụng chế độ kế toán phù hợp với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Vấn đề này được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC.

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE

Hotline