Thông báo kéo dài thời gian không tổ chức học tập trung của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020


Các tin khác:

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE

Hotline